kinesiologia emocional i del comportament - Isabel garriga

Antecedents sobre la Kinesiologia

A principis dels anys seixanta, el quiropràctic George Goodheart D.C. de Detroit, Michigan, va desenvolupar la kinesiologia. La va batejar amb el nom de ''kinesiologia aplicada'' (Applied Kinesiology). Al 1964 Goodheart va començar a avaluar als seus pacients amb el test muscular utilitzant el mètode detallat en el llibre Test Muscular (Muscle Testing) per Kendall y Kendall.

El Dr. Goodheart va observar que a vegades el múscul donava dèbil en el test quan no hi havia una causa aparent per mostrar debilitat. Es va adonar que el múscul estava controlat pel sistema nerviós que s'expressava a través d'aquest i no només això si no que tenien una relació directa amb els nervis que controlen els òrgans interns. A partir dels descobriment d'aquestes relacions transversals, Goodheart va desenvolupar i perfeccionar la kinesiologia.

Mentre Goodheart va descobrir que el múscul respon en ''ON-OFF'' (fort-dèbil) depenen de l'estímul que li produïm al cos i la resposta l'obtenim per un escurçament d'un sol múscul indicador, el Dr. Alan Beardall, va veure que el sistema ''ON-OFF'' també s'obté per l'escurçament d'una cadena muscular o variació de la longitut dels braços. Beardall li va donar el nom de RLB (reflex de longitut dels braços). Alan Beardall va ser el fundador de la Kinesiologia Clínica. El mètode es basa en el test muscular com instrument de diagnòstic.

A l'any 1980, el fisioterapeuta, osteòpata i kinesiòleg belga Raphael Van Assche, va descobrir la ''Kinesiologia Holística'' amb l'AR (Arm Reflex). Mentre els test realitzats amb músculs sueltos o per parelles treballen sobre músculs fàsics, el reflex dels braços o ARM REFLEX (AR), treballa sobre les cadenes i músculs no fàsics. Va observar que en el moment que hi havia un escurçament d'un braç, hi havia també un canvi de to de tota la cadena muscular anterior i posterior, produïda per una emoció. Aquesta reacció corporal permet un ''diàleg'' entre el cos de la persona i l'especialista, per a avaluar l'afectació en qualsevol persona. És un sistema de BIOFEEDBACK. De manera integrada considera l'estructura, la fisiologia, la nutrició, els aspectes cognitius, afectius i socials, així com l'energia vital de l'ésser humà.